مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

  • Info@samakalborz.com
  • 02634498149

مسؤل دپارتمان ارزیابی تعادل

ادیولوژیست

شنوایی شناس و مسؤل دپارتمان ارزیابی تعادل و توانبخشی وستیبولار

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ( شماره نظام پزشکی : ش-1862 )

حوزه تخصصی فعالیت در زمینه ارزیابی تخصصی سیستم تعادل ، توابخشی وستیبولار و الکتروفیزیولوژی شنوایی است .

error: Content is protected !!