مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

  • Info@samakalborz.com
  • 02634498149

مسؤل دپارتمان تینیتوس

ادیولوژیست

شنوایی شناس و مسؤل دپارتمان تینیتوس ، ارزیابی و توانبخشی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( شماره نظام پزشکی : ش-1815 )

حوزه فعالیت در زمینه ارزیابی و توانبخشی تینیتوس ، ارزیابی و درمان اختلالات پردازش شنوایی مرکزی ( بدشنوایی ) صوت درمانی و الکتروفیزیولوژی شنوایی است .

error: Content is protected !!