مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

  • Info@samakalborz.com
  • 02634498149

مسؤل پذیرش

مسؤل پذیرش

مسؤل پذیرش ، ارتباطات و حسابدار

قارغ التحصیل رشته شیمی محض

مسؤل پذیرش

مسؤل پذیرش و مسؤل هماهنگی امور بیماران کم شنوا و کاربر سمعک

فارغ التحصیل رشته حسابداری

error: Content is protected !!