مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

  • Info@samakalborz.com
  • 02634498149

مسئول دپارتمان سمعک

ادیولوژیست

شنوایی شناس و مسؤل دپارتمان سمعک و وسایل کمک شنیداری

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( شماره نظام پزشکی : ش- 1814 )

حوزه تخصصی فعالیت  در زمینه تجویز و فیتینگ سمعک در بزرگسالان و اطفال الکتروفیزیولوژی شنوایی و توانبخشی شنیداری است .

error: Content is protected !!