مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

  • Info@samakalborz.com
  • 02634498149

شنوایی شناس

ادیولوژیست

شنوایی شناس و مسؤل دپارتمان تینیتوس ، ارزیابی و توانبخشی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( شماره نظام پزشکی : ش-1815 )

حوزه فعالیت در زمینه ارزیابی و توانبخشی تینیتوس ، ارزیابی و درمان اختلالات پردازش شنوایی مرکزی ( بدشنوایی ) صوت درمانی و الکتروفیزیولوژی شنوایی است .

ادیولوژیست

شنوایی شناس و مسؤل دپارتمان ارزیابی تعادل و توانبخشی وستیبولار

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ( شماره نظام پزشکی : ش-1862 )

حوزه تخصصی فعالیت در زمینه ارزیابی تخصصی سیستم تعادل ، توابخشی وستیبولار و الکتروفیزیولوژی شنوایی است .

ادیولوژیست

شنوایی شناس و مسؤل دپارتمان سمعک و وسایل کمک شنیداری

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( شماره نظام پزشکی : ش- 1814 )

حوزه تخصصی فعالیت  در زمینه تجویز و فیتینگ سمعک در بزرگسالان و اطفال الکتروفیزیولوژی شنوایی و توانبخشی شنیداری است .

ادیولوژیست

شنوایی شناس ، موسس و مسؤل فنی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران ( شماره نظام پزشکی : ش- 1215 )

حوزه تخصصی فعالیت در زمینه اختلالات پردازشی شنوایی مرکزی ، الکتروفیزیولوژی شنوایی ، اختلالات تعادلی و توانبخشی وستیبولار است .

ایمیل: sh.akbarizadeh@gmail.com

error: Content is protected !!