مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

مانور های درمانی جهت درمان سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم (BPPV)

error: Content is protected !!