مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

رشد بخش شنوایی مغز کودک | برای گوش دادن، صحبت کردن و خواندن

در دوران جنینی

شنوایی پیش از تولد و در هفته 20 بارداری شروع می شود

رشد مغزی

از روز اول مغز کودک شما آماده یادگیری است

روزهای پس از تولد

غربالگری شنوایی نوزاد در مدت کوتاهی پس از تولد انجام گردد

رشد مغزی

شنوایی به مغز کودک شما امکان می دهد به صدای شما و کلمات معنی داری که به رشد مغز و ایجاد ارتباط کمک می کند دسترسی پیدا کند

قبل از 1 ماهگی

اگر کودک شما غربالگری شنوایی دوره نوزادی را نگذرانده است، به آزمایش شنوایی دیگری نیاز دارد

رشد مغزی

کودک شما باید زبان و گفتار معنادار اطراف خود را بشنود تا بتواند گوش دادن، صحبت کردن و خواندن را بیاموزد

شنوایی کودک قبل از 3 ماهگی

قبل از 3 ماهگی

کم شنوایی باید به سرعت تشخیص داده شود زیرا کودک شما ممکن است برای شنیدن صدای شما و صداهای اطراف به وسایل کمک شنیداری نیاز داشته باشد

رشد مغزی

همانطور که با کودک خود صحبت می کنید، به نوبت صداها را تولید کنید، از کلمات استفاده کنید و در مورد جهان صحبت کنید، در نتیجه مغز کودک شما رشد می کند و ارتباطات مهمی برای گوش دادن و صحبت کردن در مغزش ایجاد می شود.

قبل از 6 ماهگی

اگر کودک شما کم شنوایی دارد، سریعا برای مداخله اولیه اقدام کنید. مداخله به شما و کودکتان می آموزد که با هم ارتباط برقرار کنید و به کودک شما کمک می کند گوش دادن و صحبت کردن را یاد بگیرد

رشد مغزی

اکثر کودکان ناشنوا یا کم شنوا می توانند گوش دادن، صحبت کردن و خواندن را یاد بگیرند و با دوستان شنوا به مدرسه بروند. سه سال اول زندگی در رشد مغز کودک شما برای گوش دادن و صحبت کردن بسیار مهم است، بنابراین تهیه دستگاه کمک شنیداری و مداخله مناسب برای آنها ضروری است.

دیدگاه خود را بنویسید