مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

تیم

مدیر مرکز

مدیر مرکز تخصصی ارزیابی شنوایی و تعادل البرز

دانش آموخته رشته  MBA از دانشکده مدیریت تهران ، مشاور مالی

مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی توسعه تجارت مهان طب البرز

صاحب امتیاز برند " سمعک البرز "

حوزه تخصصی فعالیت این شرکت : توزیع و خدمات برندهای برتر سمعک و تجهیزات کمک شنیداری در استان البرز

واردات دستگاه ها و ابزار پزشکی و مشاوره تبلیغات و برندینگ است .

ایمیل: mehdi.shiro@gmail.com

ادیولوژیست

شنوایی شناس ، موسس و مسؤل فنی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران ( شماره نظام پزشکی : ش- 1215 )

حوزه تخصصی فعالیت در زمینه اختلالات پردازشی شنوایی مرکزی ، الکتروفیزیولوژی شنوایی ، اختلالات تعادلی و توانبخشی وستیبولار است .

ایمیل: sh.akbarizadeh@gmail.com