مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

آزمون ومپ (VEMP)

آزمون ومپ (VEMP) یکی دیگر از آزمون های تشخیصی است که برای سندرم منیرو هیدروپس اندولنفاتیک (تورم گوش داخلی) استفاده می شود.

این دسته از بیماری ها در اثر تجمع و افزایش فشار در ناحیه گوش داخلی ایجاد می شود و علائم آن سرگیجه های حمله ای در حد چند دقیقه تا چند ساعت خواهد بود که ممکنه با وزوز، کم شنوایی، احساس پری و فشار در گوش ها و حتی حملات افتادن نیز همراه باشد.

نحوه عملکرد این آزمون ارزیابی و مقایسه انقباضات عضلات استرنوکلیدوماستوئید در دو  طرف گردن است که در اثر تحریکات ارگان های گوش داخلی در هر دو سمت ایجاد می شود که می تواند در تشخیص این دسته از بیماری ها بسیار موثر باشد.

آزمون ومپ (VEMP)

اجرای این آزمون برای مراجعین بسیار راحت بوده و در مدت زمان کوتاهی به شکل نشسته یا خوابیده صورت خواهد گرفت.

برای انقباضات عضلانی در حالت خوابیده بیمار سر خود را اندکی از رو تخت بلند کرده و چند ثانیه نگه می دارد.

برای انقباضات عضلانی در حالت نشسته نیز سر خود را اندکی خم کرده و به طرفین می چرخاندو چند ثانیه نگه می دارد.

در حین انقباضات نیز صدایی به شکل منظم با سطح شدت کنترل شده برای تحریک گوش داخلی ارسال می گردد و نتیجه انقباضات هر سمت گردن با هم مقایسه  و گزارش می گردد.

نکته قابل توجه این است که زمان اجرای آزمون ومپ نقش یسیار موثری در حساسیت تشخیصی آن دارد. چرا که ماهیت بیماری منیر و هیدرپس اندولنف حمله ایست و تنها در حین این حملات با افزایش فشار و تجمع مایعات مواجه هستیم و پس از دوره حمله شرایط گوش داخلی به حالت طبیعی نزدیک شده و علائم نیز به همان نسبت فروکش می کند.

آزمون ومپ (VEMP)

بنابراین توصیه می شود برای بدست آوردن بهترین نتیجه، تا حد امکان در دوران حاد بیماری و  نهایتا 48-24 ساعت پس از حملات جهت آزمون ومپ اقدام بعمل آید.

دیدگاه خود را بنویسید

error: Content is protected !!