مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

آیا عفونت گوش میانی بر پردازش شنوایی کودکان تاثیر دارد؟

 
تشخیص اوتیت میانی هم برای والدین و هم کودک بسیار دشوار است. در مطالعه ای که بر روی والدین 12 کودک مبتلا به اوتیت انجام شده است تنها 3 نفر اشاره کردند که فرزندشان به اوتیت مبتلا شده و بقیه هم با توجه به نقص در رفتار های شنیداری احتمال می دادند که شاید این اتفاق رخ داده باشد.

ابتلا به اوتیت در سنین پایین به مدت 1 ماه،2ماه و یا 3 ماه نه تنها منجر می شود کودک محرک گفتاری را به درستی دریافت نکند بلکه رزونانس اصوات بدلیل وضعیت گوش میانی نیز تغییر می کند و باعث می شود کودک در هنگام ادای بعضی کلمات دچار مشکل شود و یا به اصطلاح صدای این افراد به شدت خیشومی و تو دماغی است.

نکته قابل تامل دیگر این که طبق آمار اوتیت میانی غالبا از یک گوش شروع می شود و به تدریج گوش مقابل را درگیر میکند، بنابراین به سبب این عفونت تحریک بصورت نامناسب و اشتباه صورت میگیرد .این رخداد در کودکان با سنین پایین به مثابه یک فاجعه در پردازش شنوایی است.در این حالت تقریبا هیچ صدایی به یک شکل ثابتی شنیده نمی شود و مغز نمی تواند روی آن واج برچسب مشخص و تعیین کننده بزند.

آیا عفونت گوش میانی بر پردازش شنوایی کودکان تاثیر دارد؟
آیا عفونت گوش میانی بر پردازش شنوایی کودکان تاثیر دارد؟

میدانیم که در کودکان با سنین پایین شنوایی مطلوب ،پایه شکل گیری صحیح و کامل زبان است، بنابراین در مواردی از این قبیل که شنوایی تحت تاثیر قرار می گیرد و نقشه مناسب مغزی از هرواج به شکل صحیح شکل نمی گیرد انتظار بروز اختلال پردازش شنوایی نیز بعید نیست.افراد مبتلا به اختلال پردازش شنوایی مرکزی در شنیدن کلماتی که هجای نزدیک به هم دارند مشکل دارند .در این اختلال مغز به طور معمول صداهارا نمی شنود.اختلال پردازش شنوایی می تواند بر صحبت کردن،توانایی خواندن و نوشتن تاثیر بگذارد.

آیا عفونت گوش میانی بر پردازش شنوایی کودکان تاثیر دارد؟
آیا عفونت گوش میانی بر پردازش شنوایی کودکان تاثیر دارد؟

 

بنابراین یکی از مهم ترین اقداماتی که در مواجهه با کودکان مبتلا به اوتیت میانی باید انجام داد آگاهی دادن به والدین در مورد اثرات زیان بار اوتیت میانی درمان نشده بر سیستم شنوایی مرکزی کودک است. به نوعی می توان گفت درمان و پیشگیری از ایجاد این اختلال در کودکان مبتلا به اوتیت استفاده از وسایل کمک شنوایی مثل سمعک حتی به صورت دوره ای و موقتی است که بتوان ورودی های مناسبی را به طور پیوسته برای کودک فراهم کرد.

در انتها باید گفت که والدین و معلمان اینگونه کودکان باید اطلاعات کامل در مورد وضعیت کودک و مشکلاتی که در خواندن و نوشتن دارند،داشته باشند و برچسب خنگی ،کندذهنی و ضریب هوشی پایین به کودک نزنند و با اطلاعات کامل در مورد اینگونه اختلالات، به موقع برای درمان و تشخیص مراجعه کنند.

دیدگاه خود را بنویسید