مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

درمان های رفتاری برای وزوز گوش

وزوز گوش احساسات منفی و شدیدی مانند اضطراب، افسردگی و خشم را تحریک می کند. درمان های رفتاری باعث می شوند که بیماران یاد بگیرند واکنش های عاطفی خود را کنترل کنند و در نتیجه از پاسخ های رفتاری منفی ناشی از وزوز گوش رهایی پیدا کنند.

یکی از بهترین درمان های ثابت شده و موثر برای وزوز گوش، روش های درمانی رفتاری برای واکنش عاطفی بیماران در برابر وزوز گوش است. این راه کارها پریشانی، اضطراب و افسردگی مربوط به وزوزگوش را کاهش می دهد و کیفیت زندگی بیماران را بهبود می بخشند.

منطق درمان های رفتاری بر اساس میزان “شدت تاثیر پذیری ” وزوز گوش در فرد مبتلا بنا شده است. البته این موضوع نه با ویژگی های صوتی، بلکه از طریق عوارض عاطفی تعریف می شود. تحقیقات نشان داده است که ارتباط چندانی بین وزوز گوش، شدت آن و ناراحتی گزارش شده توسط بیماران وجود ندارد. در واقع آنچه شرایط را واقعا طاقت فرسا می کند، واکنش های روانشناختی و آگاهی بیماران در واکنش نسبت به این عارضه است. به عبارت ساده تر عامل اصلی در تشخیص وزوز گوش به عنوان موضوعی آزاردهنده، غیرعاطفی و عمیقا ناراحت کننده است.

در واقع هدف از روش های درمانی رفتاری، کمک به بیماران به منظور کنترل واکنش های رفتاری در برابر وزوز گوش است. به طور معمول بیمارانی که به وزوز گوش توجه زیادی می کنند و فاقد تکنیک های مقابله احساسی هستند، افرادی افسرده تر، پریشان تر و ناتوان تر نسبت به شرایط هستند. راه کارهای رفتاری به منظور کاهش توجه درونی به این عارضه، مهارت هایی را برای بهبود مقابله و ابداع الگوهای تفکر و رفتار جایگزین کرده است. لازم به ذکر است که این روش باعث انحراف بیماران از وزوز گوش می شود.

وزوز گوش

راه کارهای درمانی در قالب گروهی و انفرادی انجام می شوند.

همچنین شواهد محکمی مبتنی بر تاثیر آن ها در بیماران حتی از راه دور (تلفن یا اینترنت) وجود دارد. به این ترتیب که این روش درمانی به بیماران این امکان را می دهد که به راحتی در خانه های خود نیز بتوانند آن را انجام دهند.

شواهد محکمی در خصوص درمان های رفتاری در وزوز گوش وجود دارند. طبق هشت مطالعه تحقیقاتی از متاآنالیز در سال 2010، بهبودی قابل توجهی در کیفیت زندگی و درمان افسردگی گزارش شده است.

علاوه بر آن طی بررسی هایی که در سال 2014 انجام شده است، این روش درمانی به طور پیوسته از میزان شدت وزوز گوش می کاهد. با ادامه درمان مواردی مانند ترس، دلهره و افسردگی ناشی از عارضه فوق کاهش می یابد.

گفته شده است که بهبودی های پس از درمان های روانشناختی پایدار و طولانی مدت هستند.

در مجموع این اقدامات شامل آموزش به بیمار، ارزیابی عوامل محرک، بررسی افکار و عقاید بیمار درباره این عارضه می شود.

درمان رفتار شناختی (CBT):

این اصطلاح درمان عمومی است که به منظور پرداختن به موضوعات مختلفی مانند وزوز گوش استفاده می شود.

  • شناختی: مربوط به عملکردهای توجه، دانش، حافظه، قضاوت، دلیل و تصمیم گیری می شود.
  • رفتاری: شامل میل جسمی، عاطفی و روانی می شود.

مطالعات نشان داده اند که CBT به طرز قابل توجهی بسیاری از مبتلایان به این عارضه را درمان کرده است.

کاهش استرس مبتنی بر آگاهی ذهنی (MBSR):

در واقع درمان بر پایه “آگاهی ذهنی” مبتنی بر افزایش دانش بیماران از احساسات جسمی، ادراک حسی، واکنش های عاطفی و فرآیندهای شناختی است. به عبارت دیگر MBSR به بیماران آموزش می دهد که تجربیات خود را پذیرفته و مدیریت کنند. همچنین با انجام این کار بیماران برای مدیریت شرایط فعلی خود در موقعیت های بهتری قرار می گیرند. علاوه برآن با کنترل خشم و ناراحتی در برابر این عارضه، احساسات منفی را از خود دور می کنند.

کاهش استرس مبتنی بر آگاهی ذهنی (MBSR)

پذیرش و تعهد درمان (ACT):

لازم به ذکر است که ATC همانند سایر رویکردهای مبتنی بر آگاهی ذهنی، بر ضرورت کاهش وزوز گوش تاکید دارد. در این راه کار به فرد بیمار آموزش داده می شود که ادراک و احساسات خود را به طور کاملا مستقیم و بدون قضاوت کنترل کند. البته بیماران با پذیرفتن کامل افکار و احساسات منفی کنترل بیشتری بر واکنش های خود خواهند داشت.

مدیریت وزوز گوش (TAT):

در واقع CBT به طور خاص بر مدیریت وزوز گوش تمرکز دارد. همچنین انجمن وزوز گوش آمریکا از رویکردی مبتنی بر یادگیری تدریجی در جهت تاثیرات این عارضه پیروی می کند. به طور کلی این فرآیند از سطوح پایین صدا درمانی در جهت رسیدن به اهداف مکمل بهره می برد.

درمان مجدد وزوز گوش (TRT)

یک درمانی که ترکیبی از مشاوره رفتاری شناختی با پوشش صوتی مکمل، برای عادت دادن بیماران به وزوز گوش است. هدف از مشاوره، کمک به بیماران برای درک صدا به عنوان یک سیگنال خنثی است. به عبارت ساده برای عادت دادن بیمار به وزوز گوش، از صدایی با پهنای باند مسطح استفاده می شود.

مدیریت افزایش وزوز گوش (MPT)

PMT توسط مرکز ملی تحقیقات و توانبخشی شنوایی در ایالات متحده آمریکا ایجاد شده است. به طور کلی PMT رویکردی افزایشی در جهت درمان وزوز گوش است. این روش مواردی مانند آموزش جامع به بیماران، رفتار درمانی و در صورت لزوم صدا درمانی را شامل می شود.

لازم به ذکر است که درمان های رفتاری چند ماه یا حتی سال ها جلسات بالینی متعددی را شامل می شود. البته درمان های موفقیت آمیز نیازمند اتمام کامل جلسات درمانی است.

دیدگاه خود را بنویسید