مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

چرا باید از دو سمعک استفاده کنیم؟

 
وقتی به موجودات اطراف خود نگاه کنیم میبینیم همه آنها اعضای جفت دارند مثل دو بال، دو چشم ، دو پا و دو گوش. شنوایی شما امکان شناسایی و تشخیص منبع صدا و جهت آن را فراهم می کند. در واقع این گوش ها نیستند که شنیدن را ممکن می سازند، بلکه مغز این توانمندی را دارد.

مغز ما اطلاعات ورودی را از تک تک گوش ها دریافت می کند و آنها را با هم تلفیق می کند و اگر این اطلاعات دریافتی ناقص باشند، احساس شنوایی هم کامل نخواهد بود. در واقع برای داشتن درک شنوایی کامل و احساس تعادل شنیداری باید هر دو گوشمان با هم فعالیت کنند و برای رسیدن به این هدف، در صورت کم شنوایی در هر دو گوش، استفاده از دو سمعک توصیه می شود.

یکی دیگر از فواید شنوایی دو گوشی امکان جهت یابی اصوات است. مغز قادر است با اندازه گیری تفاوت شدتی و زمانی صدا بین دو گوش، جهت منبع صدا را شناسایی کند.

سمعک دو گوشی

وقتی از دو سمعک استفاده می کنید برای رسیدن به سطح راحت شنیداری به درجه ولوم کمتری نسبت به حالت تک گوشی نیاز دارید، بنابراین احتمال سوت زدن سمعک شما کمتر خواهد بود و در محیط های شلوغ دیگر استرس این را ندارید که گوش دارای سمعک را به سمت گوینده بچرخانید، و درنتیجه عکس العمل طبیعی تری خواهید داشت.

احتمالا برایتان اتفاق افتاده است  وقتی در یک جمع شلوغ قرار گرفتید بخواهید از بین صداهای اطراف، روی صدای خاصی تمرکز کنید و آن را بشنوید. وقتی هر دو گوش سمعک داشته باشند و با هم فعالیت کنند، مغز قادر است بین دو ورودی مختلف یکی را انتخاب کند و روی آن تمرکز کند.

گذاشتن سمعک دو گوشی بر وزوز گوش هم تاثیر مثبت می گذارد. مطالعات نشان داده است که حدود نیمی از افرادی که وزوز گوش دارند، با استفاده از سمعک دو گوشی بهتر شدن وزوز را گزارش کرده اند.

در سمعک هایی که به تکنولوژی وایرلس ( بلوتوث) مجهزند، هر دو سمعک با هم در ارتباطند و در نتیجه صدای یکپارچه تر و طبیعی تری را ارائه می کنند.

دیدگاه خود را بنویسید