مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

  • Info@samakalborz.com
  • 02634498149

شهرزاد اکبری زاده

ادیولوژیست شهرزاد اکبری زاده
ادیولوژیست

شنوایی شناس ، موسس و مسؤل فنی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران ( شماره نظام پزشکی : ش- 1215 )

حوزه تخصصی فعالیت در زمینه اختلالات پردازشی شنوایی مرکزی ، الکتروفیزیولوژی شنوایی ، اختلالات تعادلی و توانبخشی وستیبولار است .

ایمیل: sh.akbarizadeh@gmail.com

error: Content is protected !!